phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark

Actuele informatie over uitvaarten en het Coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich in Nederland. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s van het coronavirus en zullen de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding onder nabestaanden, genodigden en werknemers in acht nemen. Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen aan onze uitvaartverzorgers.

Update 29 mei 2020

U kunt meer lezen over het coronavirus op de website van het RIVM.

Hoe voorkom je verspreiding?

  • Was je handen vaak met water en zeep, ten minste 20 seconden
  • Schud geen handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen
  • Raak je ogen, neus en mond zo min mogelijk aan
  • Beperk lichamelijk contact
  • Houd persoonlijke spullen schoon
  • Blijf zoveel mogelijk thuis en zeker als er sprake is van (milde) verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts

Vragen met betrekking tot de uitvaart:

Mogen er nog afscheidsbijeenkomsten georganiseerd worden?
Bij uitvaartplechtigheden mogen tot maximaal 30 personen aanwezig zijn. Vanaf 1 juni is een aangepast aanbod van cateringvoorzieningen beschikbaar. Van alle deelnemers aan deze plechtigheid (niet uit hetzelfde huishouden), wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Vanaf 1 juli is het waarschijnlijk mogelijk bijeenkomsten tot maximaal 100 personen te organiseren. Afhankelijk van de gekozen locatie kan dat maximum aantal lager liggen.

Aanwezigheid van mensen uit de risicogroep wordt afgeraden. Ook adviseren wij mensen met klachten zoals hoesten, verkoudheid of luchtwegklachten om niet aanwezig te zijn. Wij bieden waar mogelijk aan om het afscheid via een onlineverbinding te volgen. Indien gewenst en waar mogelijk maken wij kosteloos een video-opname van het afscheid.

Mag ik handen schudden als nabestaande/belangstellende bij een uitvaart?
Onze medewerkers hebben de instructie om geen handen te schudden. Wij adviseren de nabestaanden en belangstellenden om ook geen handen te schudden bij het verwelkomen en het condoleren. Op onze locaties wordt dit aangegeven. Bij een uitvaart zal de uitvaartverzorger dit ook mededelen.

Wat moet ik doen als iemand die (vermoedelijk) besmet is overlijdt.
Een overlijden kan gewoon telefonisch gemeld worden. Onze medewerker zal u vragen of er sprake is van besmetting met het Coronavirus.

Hoe wordt de uitvaart geregeld?
De uitvaart wordt bij voorkeur telefonisch besproken met de nabestaanden. Vanaf 1 juni is het mogelijk om, indien de nabestaanden dat willen, met een beperkt aantal nabestaanden de uitvaart te bespreken op een van onze locaties of thuis. Het aantal toegestane aanwezigen is afhankelijk van de locatie. De richtlijnen zoals 1,5 meter afstand gelden hierbij. Ook is het niet mogelijk aanwezig te zijn in het geval van klachten die op corona duiden (koorts, verkouden, luchtwegklachten).

Kan de (thuis)-opbaring, de condoleance en/of het familiebezoek doorgang vinden?
Thuisopbaringen zijn wel mogelijk, maar alleen onder strikte voorwaarden. Er mag niemand in het huis wonen met klachten die op corona duiden (koorts, verkouden, luchtwegklachten). Ook als onze medewerkers in huis werkzaam zijn om bijvoorbeeld het opbaren te verzorgen of controles uit te voeren, mag er niemand aanwezig zijn met bovengenoemde klachten. De woning moet voldoende ruimte bieden om 1,5 meter afstand te bewaren tussen onze medewerkers en aanwezigen. Dit zal vooraf aan de opbaring door ons beoordeeld worden.

Bij condoleances en familiebezoeken gelden de richtlijnen zoals hierboven vermeld.

Kan de uitvaart normaal plaatsvinden?
De uitvaart kan in beperkte vorm plaatsvinden, zo lang de genoemde maatregelen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

Is het toegestaan om buiten een erehaag te vormen voor de overledene?
Het is mogelijk om een erehaag te vormen voor de overledene. Dit mag alleen met de (maximaal 30) mensen die bij het afscheid aanwezig zijn. Ook hier moet er 1,5 meter afstand gehouden worden, ook na afloop van de erehaag moet deze afstand in acht worden genomen. Mensen die niet zijn uitgenodigd voor de uitvaart kunnen niet aan de erehaag deelnemen. Het is ook niet toegestaan dat er grote(re) groepen mensen zich verzamelen voor het vormen van een erehaag.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien nabestaanden en/of genodigden zijn besmet:

Wat te doen als één of meer nabestaanden die zijn geïnfecteerd met het virus bij de organisatie van de uitvaart aanwezig wil zijn?
Organiseren van de uitvaart gebeurt dan telefonisch.

Wat te doen als één of meer nabestaanden die de uitvaart willen bijwonen, zijn geïnfecteerd met het virus?
Aanwezig zijn is niet mogelijk indien één of meer nabestaanden (of genodigden bij de uitvaart) zijn geïnfecteerd met het virus. U dient  dit te melden bij de uitvaartverzorger. Er zal een afspraak gemaakt worden over de wijze waarop afscheid genomen wordt. De uitvaart kan via een onlineverbinding bijgewoond worden (Youtube). En er kunnen opnames worden gemaakt van de uitvaart, zodat deze op een later tijdstip teruggekeken kan worden.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien de overledene is gestorven als gevolg van het coronavirus :

Hoe vindt de uitvaart plaats als de overledene is gestorven aan het coronavirus?
Als zeker is dat iemand is overleden aan het coronavirus, nemen wij passende maatregelen. In de meeste gevallen zal de uitvaartplechtigheid gewoon doorgang kunnen vinden, rekening houdend met alle beperkingen die al gelden voor alle uitvaarten.

Kan een thuisopbaring plaatsvinden?
Thuisopbaringen zijn wel mogelijk, maar alleen onder strikte voorwaarden. Er mag niemand in het huis wonen met klachten die op corona duiden (koorts, verkouden, luchtwegklachten). Ook als onze medewerkers in huis werkzaam zijn om bijvoorbeeld het opbaren te verzorgen of controles uit te voeren, mag er niemand aanwezig zijn met bovengenoemde klachten. De woning moet voldoende ruimte bieden om 1,5 meter afstand te bewaren tussen onze medewerkers en aanwezigen. Dit zal vooraf aan de opbaring door ons beoordeeld worden.

Wij volgen de actuele berichtgeving van het RIVM. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven, dan is het mogelijk dat wij alsnog afwijken van bovenstaand protocol.

Deze richtlijn geldt in ieder geval tot 1 juli 2020.