phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera

Informatie over uitvaarten en het Coronavirus

Het coronavirus is nog steeds in Nederland. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s van het coronavirus en zullen de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding onder nabestaanden, genodigden en werknemers in acht nemen. Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen aan onze uitvaartverzorgers.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM/GGD
U kunt meer lezen over het coronavirus op de website van het RIVM (WWW.RIVM.nl).

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen aan onze uitvaartverzorgers.
Laatste update: 1 juli 2022

Hoe voorkom je verspreiding?

  • Was je handen vaak met water en zeep
  • Houd voldoende afstand 
  • Blijf zoveel mogelijk thuis en zeker als er sprake is van verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Volg de aanwijzingen van de GGD

Vragen met betrekking tot de uitvaart:

Wat moet ik doen als iemand die (vermoedelijk) besmet is overlijdt?
Een overlijden kan gewoon telefonisch gemeld worden. Onze medewerker zal u vragen of er sprake is van besmetting met het Coronavirus.

Hoe wordt de uitvaart geregeld?
Indien gewenst kan de uitvaart telefonisch, via beeldbellen, teams of op een van onze locaties besproken worden, maar het behoort ook tot de mogelijkheden dat de uitvaartverzorger bij u thuis komt. 

Kan de (thuis)-opbaring, de condoleance en/of het familiebezoek doorgang vinden?
Onder de huidige maatregelen kunnen (thuis)-opbaringen, condoleances en familiebezoeken gewoon doorgang vinden.

Kan de uitvaart normaal plaatsvinden?
De uitvaart kan gewoon plaatsvinden, zo lang de maatregelen vanuit het RIVM/GGD in acht genomen worden.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien nabestaanden en/of genodigden zijn besmet:

Wat te doen als één of meer nabestaanden die zijn geïnfecteerd met het virus bij het bespreken van de uitvaart aanwezig wil zijn?
Bespreken van de uitvaart gebeurt dan telefonisch, via beeldbellen of via teams.

Wat te doen als één of meer nabestaanden die de uitvaart willen bijwonen, zijn geïnfecteerd met het virus?
Aanwezig zijn is niet mogelijk indien één of meer nabestaanden (of genodigden bij de uitvaart) zijn geïnfecteerd met het virus. U dient dit te melden bij de uitvaartverzorger. Er zal een afspraak gemaakt worden over de wijze waarop afscheid genomen wordt. De uitvaart kan via een onlineverbinding bijgewoond worden (Livestream). En er kunnen opnames worden gemaakt van de uitvaart, zodat deze op een later tijdstip teruggekeken kan worden. Soms biedt het met enkele dagen uitstellen van de uitvaart ook een oplossing.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien de overledene is gestorven als gevolg van het coronavirus:

Hoe vindt de uitvaart plaats als de overledene is gestorven aan het coronavirus?
Als zeker is dat iemand is overleden aan het coronavirus, nemen wij passende maatregelen. De uitvaartplechtigheid kan gewoon doorgang vinden.

Wij volgen de actuele berichtgeving van het RIVM. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven, dan is het mogelijk dat wij alsnog afwijken van bovenstaand protocol.