phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera

Dr. C.J. Vaillantfonds

Afgelopen week had ik een Ad Patres uitvaart in het oudste crematorium van ons land en gelegen in de Kennemer duinen, crematorium Westerveld in Driehuis. Een prachtige, maar ook historische plek!
Crematorium Westerveld in Driehuis; oudste crematorium van Nederland

Hier vond in 1914 de allereerste crematie plaats, van dr. C.J. Vaillant. Zijn naam kent nog meer historische waarde, daar in 1997 het Dr. C.J. Vaillantfonds werd opgericht. Dit is het Goede Doelen-fonds van Landelijke Vereniging van Crematoria. Alle hoogwaardige materialen die na een crematie uit de as worden verwijderd, worden ingezameld en de opbrengst daarvan wordt gestort in dit fonds; waarna vervolgens veel goede en waardevolle initiatieven kunnen worden ondersteund.

Ook het nieuwe crematorium Haagse Duinen
waar we als Ad Patres graag mee samen werken, ondersteunt dit goede doel.

Monique van den Brink